BERNART

O nás

Tento spolek nadšenců je jistě dobře znám většině obyvatel Sázavy.

V roce 2007 došlo k oficiální registraci sdružení, bylo přiděleno IČ a došlo i na uzavření smlouvy s obcí o pronájmu sportovního areálu, který SPS již delší čas úspěšně buduje a udržuje. Konkrétně má SPS v současné době 32 zaregistrovaných členů a 3 člennou radu sdružení ve složení:

  • Petr Marek – předseda,
  • Milan Kobza – místopředseda,
  • Kamil Mareš – pokladník

 

SPS se zaměřuje na pořádání sportovních a kulturních akcí především pro děti ( ale i dospělé). Jedná se zejména o zajištění zázemí pro fotbalová utkání ( fungujeme jako druhé hřiště pro TJ Albrechtice). Dále SPS pořádá akce: Pálení čarodějnic, Kácení máje, Pouťová zábava, Loučení s létem... Spolupracuje s obcí při pořádání Masopustu nebo Mikulášské nadílky.

Snad činnost spolku bude i nadále přispívat ke spokojenosti občanů Sázavy. Kdokoli má zájem stát se členem SPS Sázava nebo jen pomoci při organizaci některé z akcí, je vítán.